Zilverenfeest van handboog schutterij te Acht

ACHT, 22 april. -— Met een H. Mis, die om negen uur door pastoor W. Vermeer werd opgedragen in de in Acht een begin gemaakt met de viering van het zilveren bestaansfeest der handboogschutterij “Beatrix” te Acht.

In café “In den goeden borrel” zaten bestuur met beschermheer en de lieden met hun dames na deze Mis aan een koffietafel aan tijdens welke de heer P. Stallen voorzitter van disitrict 8 van de Nederlandse Bond van handboogschutterijen namens deze Bond de gelukwensen overbracht. Hij bracht hulde aan de vier jubilarissen, die vanaf de oprichting van „Beatrix” lid zijn geweest. Vooral de heer Antoon v. d. Schoot, nestor van “Beatrix” die 15 jaar lang voorzitter, en tien jaar ere-voorzitter van “Beatrix” is geweest kreeg veel lof toegezwaaid. Ook de heer Piet Bloks, de huidige voorzitter werd door de Bondsvoorzitter vanwege zijn jubileum en grote verdiensten voor “Beatrix” geprezen.

Eveneens werd gehuldigd de heer Trudo Ebben, de man, die al jarenlang koning van “Beatrix” is en het zelfs tot een keizerstitel heeft gebracht. Ook de heer J. v. d. Sangen werd vanwege zijn jubileum gehuldigd. De heer Van de Stallen speldde alle vier de jubilarissen het zilveren jubileumspeldje op de revers, waarna de heer P. Bloks als voorzitter van „Beatrix” dank bracht namens de jubilarissen. Na deze huldiging trok het bestuur en de Bondsvoorzitter naar de heer Th. v. d. Heijden, de man, die eveneens vanaf de oprichting lid is, doch de laatste vijftien jaar het bed moet houden. Hij leeft evenwel met alle aktiviteiten van “Den Doel” mee. Ook hij werd onderscheiden met het zilveren speldje, terwijl hem tevens nog een reusachtige fruitschaal werd aangeboden.

bron: https://acht.nl/zilverenfeest-van-handboog-schutterij-te-acht/